Δήμος Χαλκηδόνος


Πρόσκληση LEADER

Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ 다운로드. 5807/29.6.09 και 5954/2.7.09 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε 다운로드. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ», (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.). Επιπλέον, με τις αριθ 킹덤 2기 다운로드. 15340/31-10-2012 και 19140/26-9-2014 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Κατανομή Πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 -2013 (ΠΑΑ)», εγκρίθηκαν πρόσθετες κατανομές πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης και για το τοπικό πρόγραμμα στο Νομό Θεσσαλονίκης 다운로드.

Με την 5η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: “Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης” 다운로드. Οι τίτλοι των υποκατηγοριών και δράσεων είναι οι εξής:

leader

Περιοχή Εφαρμογής

Συγκεκριμένα για το Δήμο Χαλκηδόνος, ορίζεται ως περιοχή εφαρμογής η Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων (εκτός σχεδίου πόλεως), Χαλκηδόνας, Αγίου Αθανασίου, Αγχιάλου, Βαθυλάκκου, Γέφυρας και Νέας Μεσήμβριας 아이폰 연말정산 다운로드.

Χρόνος και τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων

-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015 και ώρα 14:00

-Οι προτάσεις θα υποβάλλονται στην εδρα της Ο.Τ.Δ.: Θεσσαλονίκη, Πλούτωνος 27, 3ος όροφος 어반자카파 혼자 다운로드. Τ.Κ. 54655, τηλ. 2310801070, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της Ο.Τ.Δ 대신증권 hts 다운로드. ΑΝΕΘ».

Διευκρινίσεις και πληροφορίες

 

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)