Δήμος Χαλκηδόνος


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

카톡 친구 다운로드
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Τμήμα Υποστήριξης πολιτικών οργάνων

Τηλ.: 2391330141

 

 

 

 

 

Κουφάλια, 9/2/2016

Αριθμ. πρωτ.: 2110

 

 ΠΡΟΣ 

Τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2016 Ε.Π.Ζ 다운로드.             

 

Καλούνται τα μέλη της Ε.Π.Ζ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις  12/2/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 στο γραφείο του Δημάρχου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέματα :

 

  1. Συζήτηση επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Χαλκηδόνος 다운로드.

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

Ιωάννης Τσουκνιδάς

Δήμαρχος Χαλκηδόνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.