Δήμος Χαλκηδόνος


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

컴퓨터 바탕화면 다운로드
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Tμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τηλ.: 2391330141

 

 

 

 

 

Κουφάλια,  3/2/2016

Αριθμ. πρωτ.: οικ. 1821

 

ΠΡΟΣ 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2016 Ο.Ε. 

(Άρθρα 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010)  


Καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση στις 08/02/2016 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 08:30πμ στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

  1. “Έγκριση Σχεδίου 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016 Δήμου Χαλκηδόνος, σύμφωνα με την ΚΥΑ 26945/2015 (ΦΕΚ Β’ 31-7-2015)” 다운로드.
  2. “Έγκριση πρακτικού 2 για την αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς, τελικός βαθμός και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμάτων στην Δ.Ε. Κουφαλίων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης για τη χρονική περίοδο 2/1/2016-31/12/2016” 다운로드.

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)