Δήμος Χαλκηδόνος


Σε δημόσια διαβούλευση το “Τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Χαλκηδόνος”

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου Χαλκηδόνος για τη διαχείριση των απορριμμάτων προς την κατεύθυνση της αειφορίας και της «Κοινωνίας Μηδενικών Αποβλήτων»  και σε συνέχεια της Κ.Υ.Α 다운로드. και της Π.Υ.Σ 다운로드. ο Δήμος μας θέτει σε ανοιχτή διαβούλευση το ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 다운로드.

Ο Δήμος Χαλκηδόνος εκφράζοντας με συγκεκριμένα μέτρα και έργα την πολιτική του δέσμευση για αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων πρακτικών στη διαχείριση των απορριμμάτων εκπονεί το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης το οποίο αποτελεί το επιστέγασμα συγκροτημένου σχεδιασμού και σκληρής δουλειάς 다운로드. Χαράσσεται μία σαφής πολιτική, σύμφωνη με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι όσα προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 다운로드. Παράλληλα, ο Δήμος Χαλκηδόνος συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων που στόχο έχει τη μείωση των εκπομπών CO2 περισσότερο από 20% έως το 2020 μέσω δράσεων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας 다운로드.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής ο Δήμος Χαλκηδόνος θα πραγματοποιήσει αυστηρό διαχωρισμό των απορριμμάτων, ενώ θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει κάθε μέσο και χρηματοδοτικό εργαλείο προς αυτήν την κατεύθυνση 세무사랑 다운로드.

Περιμένουμε τις παρατηρήσεις, τις συμπληρώσεις αλλά και τις ερωτήσεις σας στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης, από τις 22/12/2015, η οποία θα λειτουργεί στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του Δήμου μας 다운로드.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ιωάννης Τσουκνιδάς

Δήμαρχος Χαλκηδόνος

Add a comment

You must be logged in to comment.