Δήμος Χαλκηδόνος


Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2018

정도전 45회 다운로드

Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014, δημοσιεύουμε την κατάσταση Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκηδόνος για το μήνα Ιανουάριο 2018 στην οποία περιγράφονται αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου 전용 서체 다운로드.

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2018

질풍가도 mp3 다운로드

Add a comment

You must be logged in to comment.