Δήμος Χαλκηδόνος


Σχέδιο ελέγχου του καπνίσματος στις κτιριακές δομές του Δήμου Χαλκηδόνος και ορισμός υπευθύνων για την εφαρμογή του.

다운로드

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ6Β8ΦΩΗ2-0Λ1

크롬 웹사이트 다운로드 뉴스룸 시즌1 다운로드 다운로드

Add a comment

You must be logged in to comment.