Δήμος Χαλκηδόνος


Σχέδιο ελέγχου του καπνίσματος στις κτιριακές δομές του Δήμου Χαλκηδόνος και ορισμός υπευθύνων για την εφαρμογή του.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ6Β8ΦΩΗ2-0Λ1

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)