Δήμος Χαλκηδόνος


Τηλέφωνα ΚΑΠΗ

Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310 701110
ΑΓΧΙΑΛΟΥ 2310 722550
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 2310 719206
ΓΕΦΥΡΑΣ 2310 715689
ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 2310 713463
ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 2310 713377
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 51293
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 23910 23598
ΑΔΕΝΔΡΟΥ 23910 32020
ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 23910 61108

 

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)