Δήμος Χαλκηδόνος


Όλα τα τηλέφωνα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2391330102
ΙΔΙΑΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 101
FAX ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2391330130
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 131
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ Ο.Γ.Α pl sql developer download. 132 & 149
ΤΑΜΕΙΟ 133
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 136
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚ 다운로드. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 137
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 138-140
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ Ο.Α.Ε.Δ 에디우스 6.5 다운로드. 141
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 142
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Κ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 143
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 144-146 & 148
ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 147
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ – ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ 149-150
FAX ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 2391330128
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 151
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 152
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 153
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 154
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 155-157
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ 158
Δ.Ε.Υ.Α 실시간 tv 다운로드. 239121216-7
ΔΗ.Κ.Ε.Χ. 2391021218
ΕΛΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391051222
ΕΣΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391052222
ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ 2391051111
ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΚΑ 2391051366
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391051204
ΚΕΠ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391021250
Τοπικός Οργανισμός Εγγειων Βελτιώσεων ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391021323
Σύλλ.Εθελοντών Διασωστών Πυροσβεστών ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391054700
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391052867
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391052464
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391052642
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391052867
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391051210
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391053299
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391052106
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391052885
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391054154
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391052106
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 2310711102
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΑ 2310711231
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 2310711442
1ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391051374
2ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391051378
3ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391051376
4ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391051340
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 2310711102
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391051247
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 2310711307
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391051797
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 2310711412
Ι.Ε.Κ 다운로드. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391054232
ΕΠΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391051107

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2391330203
FAX ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 2391024052
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2391330203
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ 219
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 205
ΔΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 223
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΟΑΕΔ 224
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 210
ΤΑΜΕΙΟ 214
ΜΗΤ.ΑΡΡΕΝΩΝ (ΚΆΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΟΝΟ) 206
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 234
Δ.Ε.Υ.Α.Χ 다운로드. 2391023708
ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ 2391023960
ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΚΑ 2391022221
ΚΕΠ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2391023066
ΤΡΟΧΑΙΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2391021020
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔ 도깨비 다운로드. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 2391022560
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2391022011
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 2391031279
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2391022748
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2391023057
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 2391032062
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ 2391021448
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2391061624
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ 2391061311
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2391022366
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ 2391022128
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2391061119
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ 2391061311
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 2391022768
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 2391031247
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2391022389
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 2391031494
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2391022127
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 2391032025

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2313300150
FAX ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 2313300151
FAX ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 181
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 134-5
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ – ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ 153-154
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 138
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 172-6, 125
ΚΕΠ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 179
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Κ 142
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2313300164
Δ.Ε.Υ.Α 오토캐드 피카츄 다운로드. 2310702904
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2310716905
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2310701123
Δ.Ο.Υ 이니셜d 게임 다운로드. ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2313337266
ΑΓΡ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 2310713408
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310701616
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310701993
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310701923
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310701993
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 2310713555
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 2310713555
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 2310713471
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 2310722490, 305
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 2310719798
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ 2310715534
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ 2310716111
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310701268
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310701303
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 2310722305
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 2310719231
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ 2310715338
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ.ΓΕΦΥΡΑΣ 2310715493
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 2310713360
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310701366
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 2310713204
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ 2310715301
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 2310719719
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310701034
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 2310713257
ΕΠΑΛ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310702634

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391330143
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 2310711198
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2391330203
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 2391031208
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΟΧΩΡΙΟΥ 2391022766
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 2391022799
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ 2391022160
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2391061108
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2313300142
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΦΥΡΑΣ 2310715255
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 2310719206
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 2310713463
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 2310722550
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 2310713377

Κ.Α.Π.Η 주기도문 다운로드. ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310701110
ΑΓΧΙΑΛΟΥ 2310722550
ΑΔΕΝΔΡΟΥ 2391032020
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 2310719206
ΓΕΦΥΡΑΣ 2310715689
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391051293
ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2391061108
ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 2310713463
ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 2310713377
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2391023598

 

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)