Δήμος Χαλκηδόνος


Τ.Ε.Β.Α. διανομή Ξηρών Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής

Τ.Ε.Β.Α: Ανακοίνωση διανομής Ξηρών Τροφίμων και προϊόντων Βασικής Υλικής Συνδρομής την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

Τ.Ε.Β.Α: Ανακοίνωση διανομής Ξηρών Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)