Δήμος Χαλκηδόνος


Υποδομές Εκπαίδευσης

Οι υποδομές εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκηδόνος στους τομείς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι:

Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου

Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν:

– Οκτώ (8) Δημοτικά Σχολεία και
– Δέκα (10) Νηπιαγωγεία
Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν:
– Τέσσερα (4) Γυμνάσια,
– Δύο (2) Ενιαία Λύκεια και
– Ένα (1)Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)

Δ.Ε. Κουφαλίων

Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν:

– Πέντε (5) Δημοτικά Σχολεία
– Έξι (6) Νηπιαγωγεία

Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν:

– Τρία (3) Γυμνάσια
– Τρία (3) Ενιαία Λύκεια
– Ένα Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) και
– Ένα (1) Ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης(Ι.Ε.Κ.).

Δ.Ε. Χαλκηδόνας

Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν:

– Έξι (6) Δημοτικά Σχολεία και
– Έξι (6) Νηπιαγωγεία

Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν:

– Δύο (2) Γυμνάσια και
– Δύο (2) Ενιαία Λύκεια

Τριτοβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης στο Δήμο δεν υφίσταται.

Τέλος, στον τομέα της Προσχολικής ηλικίας λειτουργούν στο Δήμο τέσσερις (4) Παιδικοί Σταθμοί στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Αδένδρου, του Αγίου Αθανασίου,των Κουφαλίων και της Χαλκηδόνας.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)