Δήμος Χαλκηδόνος


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ο Δήμος Χαλκηδόνος προχώρησε στη χορήγηση αδειών λειτουργίας για τις ακόλουθες αθλητικές εγκαταστάσεις:

  1. Κλειστό Γυμναστήριο Γέφυρας
  2. Κλειστό Γυμναστήριο Κουφαλίων
  3. Κλειστό Γυμναστήριο Χαλκηδόνας

AΠΟΦΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΥΦΑΛΙΑ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

 

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)