Δήμος Χαλκηδόνος


ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)