Δήμος Χαλκηδόνος


1η συνάντηση εργασιών για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δ. Χαλκηδόνος “Σχεδιάζουμε. Μετακινούμαστε αλλιώς. Κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη!”

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – Σ.Β.Α.Κ. – 1η Συνάντηση εργασιών φορέων και πολιτών

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)