Δήμος Χαλκηδόνος


1 η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ έκτασης 3.778 τμ. από το αρ.2465α αγροτεμάχιο στην Δ.Κ Κουφαλίων

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)