Δήμος Χαλκηδόνος


Όροι διακήρυξης δημοπρασίας – περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων στην Τ.Κ. Αγχιάλου

다운로드

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ 다운로드. ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ 다운로드. ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Add a comment

You must be logged in to comment.