Δήμος Χαλκηδόνος


  1. ΑΡ.172/2014 ΑΔΣ Αντικατάσταση Μελών Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. (άρθρο 28, παρ.1,2 και άρθρο 46), για το διάστημα από την λήψη της παρούσας και έως 31/12/2014

    Comment
    종로 의 기적 다운로드 ΑΡ.172/2014 ΑΔΣ Αντικατάσταση Μελών Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 윈도우 xp 익스플로러 8 다운로드. (άρθρο 28, παρ.1,2 και άρθρο 46), για το διάστημα από την λήψη της παρούσας και έως 31/12/2014 세월 의 돌...