Δήμος Χαλκηδόνος


 1. ΑΡ.185/2014 ΑΔΣ Τροποποίηση της αρ.4/2014 απόφασης Δ.Σ, ως προ τις κατηγορίες και τις ειδικότητες του προσωπικού της λυθείσας ΔΗΚΕΧ, που μεταφέρθηκε στο Δήμο καθώς και ως προς τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον ΟΕΥ του Δήμου Χαλκηδόνος

  Comment
  다운로드 ΑΡ.185/2014 ΑΔΣ Τροποποίηση της αρ.4/2014 απόφασης Δ.Σ, ως προ τις κατηγορίες και τις ειδικότητες του προσωπικού της λυθείσας ΔΗΚΕΧ, που μεταφέρθηκε στο Δήμο καθώς και ως προς τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον ΟΕΥ του Δήμου Χαλκηδόνος 다운로드 다운로드 가디언즈...
 2. ΑΡ.188/2014 ΑΔΣ Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης για την ανάθεση μελέτης : «Κτηματογράφηση- πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής στις περιοχές εντός ορίου Νομάρχη στις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο των οικισμών Βαθυλάκκου, Αγχιά

  Comment
  일드 굿닥터 다운로드 ΑΡ.188/2014 ΑΔΣ Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης για την ανάθεση μελέτης : «Κτηματογράφηση- πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής στις περιοχές εντός ορίου Νομάρχη στις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο των οικισμών Βαθυλάκκου, Αγχιά 다운로드 다운로드 다운로드 ...
 3. ΑΡ.190/2014 ΑΔΣ Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Τμήματος της Οδού Κουφαλίων-Προχώματος στο ύψος της κάτω διάβασης ΟΣΕ ( Χ.Θ6+800έως 7+200)» και καθορισμός αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης

  Comment
  Oracle 11g express edition download ΑΡ.190/2014 ΑΔΣ Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Τμήματος της Οδού Κουφαλίων-Προχώματος στο ύψος της κάτω διάβασης ΟΣΕ ( Χ.Θ6+800έως 7+200)» και καθορισμός αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης 도르마무 다운로드 다운로드 다운로드 유튜브 삭제...