Δήμος Χαλκηδόνος


  1. ΑΔΣ 225/2014 ΑΔΣ ΑποδοΑποδοχή και έγκριση των όρων του χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας “GREECE-THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-2013” µε τίτλο «Increased rural economic development in cross border region by empowering agriculture through using waste straw for energy production» και ακρωνύµιο «STRAWPOWER»

    Comment
    다운로드 Αποδοχή και έγκριση των όρων του χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας “GREECE-THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-2013” µε τίτλο «Increased rural economic development in cross border region by empowering agriculture through using waste straw for energy production» και ακρωνύµιο...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)