Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Χαλκηδόνος ενηµερώνει ότι: Σύµφωνα µε πρόσφατη Νοµοθετική [...]