Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

    Comment
    Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Χαλκηδόνος ενηµερώνει ότι: Σύµφωνα µε πρόσφατη Νοµοθετική διάταξη, δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές οι οποίοι έχουν οφειλές προς την Δ.Ε.Υ.Α.Χ 생일초대장 다운로드. και οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες έως τις 30.09.2014, να ρυθµίζουν τις οφειλές αυτές ως ακολούθως: -Για εφάπαξ εξόφληση παρέχεται 100% απαλλαγή...