Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Ονομαστικές καταστάσεις προσλήψεων – Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2015

    Comment
    다운로드 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΠΙΚΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 2/2015 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 201 ΔΕ Οδηγός (απορριμματοφόρου και φορτηγού αυτοκινήτου) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 202 ΔΕ Οδηγός (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου για την επάνδρωση του press container) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 203 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων [φορτωτή, φορτωτή...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)