Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Ο Δήμος Χαλκηδόνος συμμετέχει στην Κοιν. Σύμπραξη για την Π.Ε.Θεσσαλονίκης – Δυτικό Τμήμα, στο πλαίσιο δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

    Comment
    Ο Δήμος Χαλκηδόνος συμμετέχοντας στην Κοινωνική Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»  για την Π.Ε. Θεσσαλονίκης (Δυτικό Τμήμα) στην οποία η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης είναι επικεφαλής εταίρος, στο πλαίσιο δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) γνωστοποιεί τα παρακάτω: Το...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)