Δήμος Χαλκηδόνος


 1. Αναλυτική διακήρυξη «Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στη δημοτική ενότητα Χαλκηδόνας του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 02/01/2016 – 31/12/2016».

  Comment
  Ενημέρωση 07/09/2015: Σας γνωρίζουμε ότι ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αλλάξει 다운로드. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τις αλλαγές. Ενημέρωση 11/09/2015: Σας γνωρίζουμε ότι με την 311/2015 (ΑΔΑ ΩΦΘΚΩΗ2-Ρ9Θ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκηδόνος έγινε μετάθεση των ημερομηνιών διεξαγωγής του διαγωνισμού 영화 시 다운로드. Οι νέες...
 2. Αναλυτική διακήρυξη «Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στη δημοτική ενότητα Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 02/01/2016 – 31/12/2016».

  Comment
  Ενημέρωση 07/09/2015: Σας γνωρίζουμε ότι ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αλλάξει 로그레거시. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τις αλλαγές. Ενημέρωση 11/09/2015: Σας γνωρίζουμε ότι με την 310/2015 (ΑΔΑ ΨΞ1ΡΩΗ2-ΖΑΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκηδόνος έγινε μετάθεση των ημερομηνιών διεξαγωγής του διαγωνισμού 다운로드. Οι νέες ημερομηνίες έχουν...
 3. Αναλυτική διακήρυξη «Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στη δημοτική ενότητα Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 02/01/2016 – 31/12/2016».

  Comment
  Ενημέρωση 07/09/2015: Σας γνωρίζουμε ότι ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αλλάξει 다운로드. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τις αλλαγές. Ενημέρωση 11/09/2015: Σας γνωρίζουμε ότι με την 309/2015 (ΑΔΑ 7ΣΑΙΩΗ2-ΠΚΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκηδόνος έγινε μετάθεση των ημερομηνιών διεξαγωγής του διαγωνισμού 다운로드. Οι νέες ημερομηνίες έχουν...
 4. Περίληψη διακήρυξης «Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στη δημοτική ενότητα Χαλκηδόνας του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 02/01/2016 – 31/12/2016».

  Comment
  Ενημέρωση 07/09/2015: Σας γνωρίζουμε ότι ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αλλάξει 다운로드. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τις αλλαγές. Ενημέρωση 11/09/2015: Σας γνωρίζουμε ότι με την 309/2015 (ΑΔΑ ΩΦΘΚΩΗ2-Ρ9Θ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκηδόνος έγινε μετάθεση των ημερομηνιών διεξαγωγής του διαγωνισμού 멜론 2018년 7월 1주차 top100....
 5. Περίληψη διακήρυξης «Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στη δημοτική ενότητα Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 02/01/2016 – 31/12/2016».

  Comment
  Ενημέρωση 07/09/2015: Σας γνωρίζουμε ότι ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αλλάξει 캠퍼스 다운로드. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τις αλλαγές. Ενημέρωση 11/09/2015: Σας γνωρίζουμε ότι με την 310/2015 (ΑΔΑ ΨΞ1ΡΩΗ2-ΖΑΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκηδόνος έγινε μετάθεση των ημερομηνιών διεξαγωγής του διαγωνισμού 신과 함께 죄와 벌...
 6. Περίληψη διακήρυξης «Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στη δημοτική ενότητα Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 02/01/2016 – 31/12/2016».

  Comment
  Ενημέρωση 07/09/2015: Σας γνωρίζουμε ότι ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αλλάξει 개역한글 성경. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τις αλλαγές. Ενημέρωση 11/09/2015: Σας γνωρίζουμε ότι με την 309/2015 (ΑΔΑ 7ΣΑΙΩΗ2-ΠΚΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκηδόνος έγινε μετάθεση των ημερομηνιών διεξαγωγής του διαγωνισμού 다운로드. Οι νέες ημερομηνίες...
 7. Εκδηλώσεις Εμποροπανήγυρης 2015 στα Κουφάλια

  Comment
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 19:00 Γιορτή Λήξης κολυμβητικής περιόδου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Χαλκηδόνος (2χλμ Κουφαλίων – Χαλκηδόνας) 다운로드. ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Χορευτικές εκδηλώσεις Πολιτιστικός Σύλλογος Κουφαλίων «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 쿨 아이리스 다운로드. Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Φιλαδέλφειας «ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΝ». Αναπτυξιακός Σύλλογος Μονολόφου 다운로드....

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)