Δήμος Χαλκηδόνος


 1. 27 Νοεμβρίου 2015 - Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

  Comment

  Ο Δήμος Χαλκηδόνος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χαλκηδόνος, που εδρεύει στα Κουφάλια.

   

 2. 24 Νοεμβρίου 2015 - Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος με στοιχεία Δ2-Δ3-Δ4-Δ1-Δ2 στην θέση “ΒΙΤΟΜ” της Δ.Κ. Κουφαλίων

  Comment

  Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος με στοιχεία Δ2-Δ3-Δ4-Δ1-Δ2, του υπ.αρ.6957 δημοτικού αγροτεμαχίου της Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν3463/06 και του Π.Δ 270/81.

 3. 24 Νοεμβρίου 2015 - Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισόγειου κτιρίου 28,48 τ.μ. εντός του δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Αγχιάλου

  Comment

  Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του ισόγειου κτιρίου 29,48 τ.μ εντός του δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Τ.Κ ΑΓΧΙΑΛΟΥ.

 4. 24 Νοεμβρίου 2015 - Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αγχιάλου έκτασης 6.841 τ.μ

  Comment

  Εκτίθεται σε πλειοδοτική , φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ΄αρίθ.1797(9) δημοτικού ακινήτου του Δήμου Χαλκηδόνος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν3463/06 και του Π.Δ 270/81. Η έκταση βρίσκεται στην Τ.Κ ΑΓΧΙΑΛΟΥ έκτασης 6.841 τ.μ.

 5. 22 Νοεμβρίου 2015 - Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες

  Comment
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με: α) Την υπ.αριθμ Φ10034/28/25-4-2015 (ΦΕΚ Β1036/3-6-2015) απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης και β) Την υπ.αριθμ. Συν.18/Θ1/13-11-2015 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ εγκρίθηκε να υλοποιηθεί από τον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)