Δήμος Χαλκηδόνος


 1. Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

  Comment

  Ο Δήμος Χαλκηδόνος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χαλκηδόνος, που εδρεύει στα Κουφάλια.

   

 2. Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος με στοιχεία Δ2-Δ3-Δ4-Δ1-Δ2 στην θέση “ΒΙΤΟΜ” της Δ.Κ. Κουφαλίων

  Comment

  Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος με στοιχεία Δ2-Δ3-Δ4-Δ1-Δ2, του υπ.αρ.6957 δημοτικού αγροτεμαχίου της Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν3463/06 και του Π.Δ 270/81.

 3. Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισόγειου κτιρίου 28,48 τ.μ. εντός του δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Αγχιάλου

  Comment

  Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του ισόγειου κτιρίου 29,48 τ.μ εντός του δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Τ.Κ ΑΓΧΙΑΛΟΥ.

 4. Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αγχιάλου έκτασης 6.841 τ.μ

  Comment

  Εκτίθεται σε πλειοδοτική , φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ΄αρίθ.1797(9) δημοτικού ακινήτου του Δήμου Χαλκηδόνος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν3463/06 και του Π.Δ 270/81. Η έκταση βρίσκεται στην Τ.Κ ΑΓΧΙΑΛΟΥ έκτασης 6.841 τ.μ.

 5. Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες

  Comment
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με: α) Την υπ.αριθμ Φ10034/28/25-4-2015 (ΦΕΚ Β1036/3-6-2015) απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης και β) Την υπ.αριθμ. Συν.18/Θ1/13-11-2015 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ εγκρίθηκε να υλοποιηθεί από τον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)