Δήμος Χαλκηδόνος


  1. “ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ” στο πλαίσιο του έργου «Increased rural economic development in cross border region by empowering agriculture through using waste straw for energy production – STRAWPOWER»

    Comment
    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15PROC003307990- διακήρυξη strawpower Τεχνικές Προδιαγραφές «Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 19938/6-11-2015 και αρ. διακήρυξης 299/2015» Σχετικά με τον πρόχειρο Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών για το έργο: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ: 1.2 – Διαχείριση του Έργου (Project management), 2.1 – Συνέδριο έναρξης του προγράμματος (Opening conference),...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)