Δήμος Χαλκηδόνος


 1. Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

  Comment

  Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”

 2. Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

  Comment

  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Οικοδομικές εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2015”


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)