Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Προμήθεια καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό

    Comment
    Η Δ.Ε.Υ.Α Χαλκηδόνoς μετά την υπ’ αριθμ.107/2015 Αποφ.του Δ.Σ. (ΑΔΑ :Ω2ΡΟΟΚ6Ρ-3ΝΕ), επαναπροκηρύσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής ή λιανικής πώλησης στο Δήμο Χαλκηδόνος – Ν. Θεσσαλονίκης την ημέρα παράδοσης τους για...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)