Δήμος Χαλκηδόνος


 1. Πρόχειρος διαγωνισμός για την “Προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης”

  Comment
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Aνακοινώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α 다운로드. Χαλκηδόνος  διενεργεί πρόχειρο  διαγωνισμό για την «προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλικών ύδρευσης  – αποχέτευσης » έτους 2016 προϋπολογισμού 30.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α 다운로드. Όλη η διαδικασία της δημοπρασίας περιγράφεται αναλυτικά στην διακήρυξη  της  μελέτης με αριθμ ...
 2. Πρόχειρος διαγωνισμός για την “Προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης”

  Comment
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Aνακοινώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α 다운로드. Χαλκηδόνος  διενεργεί πρόχειρο  διαγωνισμό για την «προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλικών ύδρευσης  – αποχέτευσης » έτους 2016 προϋπολογισμού 30.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α 다운로드. Όλη η διαδικασία της δημοπρασίας περιγράφεται αναλυτικά στην διακήρυξη  της  μελέτης με αριθμ ...
 3. Πρόχειρος διαγωνισμός για “Επισκευές υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης “

  Comment
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ          Aνακοινώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α 다운로드. Χαλκηδόνος  διενεργεί πρόχειρο  διαγωνισμό για  «Επισκευές υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης  » έτους 2016 προϋπολογισμού 39.953,10 € χωρίς Φ.Π.Α 로지텍 g402 드라이버. Όλη η διαδικασία της δημοπρασίας περιγράφεται αναλυτικά στην διακήρυξη  της  μελέτης με αριθμ ...