Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

    Comment
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

    Τμήμα Υποστήριξης πολιτικών οργάνων

    Τηλ.: 2391330141

       

     

     

      Κουφάλια, 9/2/2016

    Αριθμ. πρωτ.: 2110

     

     ΠΡΟΣ 

    Τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

     

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2016 Ε.Π.Ζ.             

     

    Καλούνται τα μέλη της Ε.Π.Ζ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις  12/2/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 στο γραφείο του Δημάρχου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέματα :

     

    1. Συζήτηση επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Χαλκηδόνος.

    Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

    Ιωάννης Τσουκνιδάς

    Δήμαρχος Χαλκηδόνος

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)