Δήμος Χαλκηδόνος


 1. Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  Comment
  카톡 친구 다운로드 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Τμήμα Υποστήριξης πολιτικών οργάνων

  Τηλ.: 2391330141

     

   

   

    Κουφάλια, 9/2/2016

  Αριθμ. πρωτ.: 2110

   

   ΠΡΟΣ 

  Τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2016 Ε.Π.Ζ 다운로드.             

   

  Καλούνται τα μέλη της Ε.Π.Ζ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις  12/2/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 στο γραφείο του Δημάρχου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέματα :

   

  1. Συζήτηση επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Χαλκηδόνος 다운로드.

  Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

  Ιωάννης Τσουκνιδάς

  Δήμαρχος Χαλκηδόνος