Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου “Συντήρηση σχολικών κτηρίων έτους 2016”

    Comment
    Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ανοιχτό διαγωνισμό , με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3669/08, για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτηρίων έτους 2016», αρ. μελ. 13/2016 Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών ανέρχεται σε...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)