Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Ανακοίνωση για τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

    Comment
    다운로드 Ο Δήμος Χαλκηδόνος ανακοινώνει Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Χαλκηδόνος Καταβάστε την αναλυτική ανακοίνωση απο εδώ: Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης ορισμένου χρόνου Mariadb connector download...