Δήμος Χαλκηδόνος


 1. Ανακοίνωση για τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

  Comment

  Ο Δήμος Χαλκηδόνος

  ανακοινώνει

  Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Χαλκηδόνος

  Καταβάστε την αναλυτική ανακοίνωση απο εδώ:


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)