Δήμος Χαλκηδόνος


 1. Παρακολούθηση εργασιών του έργου επεξεργασίας λυμάτων Χαλκηδόνας-Αδένδρου

  Comment

  Τις εργασίες του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ – ΑΔΕΝΔΡΟΥ” παρακολούθησε τη Τρίτη 26/7/2016, ο Δήμαρχος κ. Τσουκνιδάς με τους κ.κ. Καράμπα και Κωτούλα, Γενικό Δ/ντή της ΔΕΥΑΧ και Προϊστάμενο Τεχνικών Έργων του Δήμου, αντίστοιχα.

  Υπενθυμίζεται ότι, η συνολική δαπάνη είναι 4.650.000 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ) από πόρους του ΕΣΠΑ.

  Κατασκευάζονται ήδη η δεξαμενή προεπεξεργασίας λυμάτων, το  αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος, η δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος, ενώ έχει προσκομισθεί επί τόπου του έργου τμήμα του Η/Μ εξοπλισμού της μονάδος.

   

  Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό

  DSCN0630DSCN0483


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)