Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Έναρξη διαδικασιών για τη λειτουργία του Ειδικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος

    Comment
    Μετά από έντονες πιέσεις του Δημάρχου Χαλκηδόνος κ. Τσουκνιδά προς το Υπουργείο Υποδομών, τόσο με γραπτές επιστολές όσο και με παραστάσεις του στο Υπουργείο, έγινε επιτυχώς η δέσμευση ποσού 300.000 ευρώ για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας πέριξ του Ειδικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου, καθώς και έργα που αφορούν στην προσβασιμότητα σε αυτό...