Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Προσλήψεις στο Δήμο Χαλκηδόνος: αρχίζει η υποβολή αιτήσεων 3-13 Οκτωβρίου

    Comment
    Β΄ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ 34 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 107 θέσεις κοινωφελούς εργασίας διάρκειας 8μηνών στο Δήμο Χαλκηδόνος (βασει του % ανεργίας στο Δήμο μας σύμφωνα με τα τηρηθέντα από τον ΟΑΕΔ στοιχεία) 여행의 이유 다운로드. Οι προσλήψεις θα γίνουν σε 2 φάσεις. Η 1η περίοδος αφορά σε 44 θέσεις...