Δήμος Χαλκηδόνος


 1. Απάντηση στο δελτίο τύπου της Δημ. Παράταξης “Ενωμένοι Δημιουργούμε”

  Comment
  Η διοίκηση του Δήμου Χαλκηδόνος αναγκάζεται να απαντήσει στο τελευταίο Δελτίο τύπου της Δημ. Παράταξης ‘Ενωμένοι Δημιουργούμε’, αν και έχει ξεκαθαρίσει ρητά τη φιλοσοφία της πως ερωτήσεις που αφορούν στο Δήμο, πρέπει να απαντώνται στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρ’ όλα αυτά, με αποκλειστικό γνώμονα την αποκατάσταση της αλήθειας και τη...
 2. Τρεις νέες κοινωνικές δομές στο Δήμο Χαλκηδόνος για την καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας και 6 προσλήψεις προσωπικού

  Comment
  EΓΚΡΙΘΗΚΕ, μετά από πρόταση και μελέτη της Διοίκησης, η προσπάθεια αξιοποίησης κάθε χρηματοδοτούμενου εργαλείου που προκύπτει και έτσι, δημιουργείται Κέντρο Κοινότητας (Ημε/νια ένταξης: 8/11/2016), Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο (Ημε/νια ένταξης: 10/10/2016) στο Δήμο Χαλκηδόνος, Προϋπολογισμού 112.320 ευρώ, 117.000 ευρώ και 126.000 ευρώ, αντίστοιχα (Σύνολο: 346.320 ευρώ). Οι επιδοτούμενες δομές...
 3. Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Ανέργων του “Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, θύλακες υψηλής ανεργίας – Α’ κύκλος για το Δήμο Χαλκηδόνος (43 θέσεις)

  Comment
  Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Ανέργων του “Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, θύλακες υψηλής ανεργίας – Α’ κύκλος (43 θέσεις. Ο Β Κύκλος θα περιλαμβάνει 64 θέσεις. Σύνολο για το Δήμο Χαλκηδόνος: 107 θέσεις) Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω Πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της...
 4. Εκτέλεση προϋπολογισμού από 01/01-31/10/2016

  Comment

  Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκηδόνος μηνός Οκτωβρίου 2016.

  Δημοσιεύονται τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και τα προϋπολογισθέντα, ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

  Παρακάτω επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο : Απολογισμός εσόδων – εξόδων 10ου 2016.
  Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 01/01-31/10/2016


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)