Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Επιφυλακή προσωπικού Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

    Comment
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι μετά την υπ’ αριθμ 다운로드. 0134/2017 Απόφαση του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με ΑΔΑ ΨΟ18ΟΚ6Ρ-ΖΕΓ, το προσωπικό της Υπηρεσίας, Τεχνικό και Διοικητικό τίθεται σε επιφυλακή για το  Σαββατοκύριακο 14 & 15 Ιανουαρίου 2017, λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν στα δίκτυα ύδρευσης μετά τα...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)