Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2017

    Comment
    펀드토큰 다운로드 Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα 미월전 13-18 다운로드. Σύμφωνα με τα παραπάνω δημοσιεύουμε την κατάσταση Προϋπολογισμού...