Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2017

    Comment
    피망 맞고 다운로드 Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα 웜즈 apk 다운로드. Στον ακόλουθο σύνδεσμο δημοσιεύονται τα στοιχεία εκτέλεσης...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)