Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου

    Comment
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με αντίτιμο σύμφωνα με τη διαδικασία του ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-07-1980) Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)