Δήμος Χαλκηδόνος


 1. Πρόσκληση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

  Comment
  Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η    ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1/2017 Καλούνται τα  μέλη  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης   σε τακτική  συνεδρίαση,  την   Πέμπτη 24/8/2017 και ώρα 1.30 μ.μ.  στην αίθουσα  συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων)  για δημόσια συζήτηση  στα παρακάτω  θέματα:        ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Γνωμοδότηση σχετικά με το Τεχνικό...
 2. ΣΜΠΕ ΓΠΣ ΔΕ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Comment
  ΣΜΠΕ ΓΠΣ ΔΕ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο Δήμος Χαλκηδόνος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Δ/νση: Εθ. Αντιστάσεως 36, Κουφάλια 571 00, αρμόδιος υπάλληλος: κα Μακρίνα Μηνάογλου, τηλ επικοινωνίας: 23910 30163), ως αρχή σχεδιασμού του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Κουφαλίων Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, με α.π....
 3. Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου

  Comment
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με αντίτιμο σύμφωνα με τη διαδικασία του ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-07-1980) Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου...
 4. Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2017

  Comment

  Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.

  Σύμφωνα με τα παραπάνω δημοσιεύουμε την κατάσταση Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκηδόνος για το μήνα Ιούλιο.

  Εκτέλεση Προϋπολογισμού 7/2017


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)