Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληγέντες

    Comment
    다운로드 Ο Δήμος Χαλκηδόνος στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης, αναλαμβάνει πρωτοβουλία και καλεί όλους τους δημότες,  συλλόγους, σχολεία και φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια και να συνδράμουν στους πληγέντες της Νέας Περάμου και Μάνδρας Αττικής 다운로드. Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας άνοιξε στο όνομά του...
  2. Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2017

    Comment
    원더보이 인 몬스터랜드 다운로드 Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014, δημοσιεύουμε την κατάσταση Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκηδόνος για το μήνα Οκτώβριο 2017 στην οποία περιγράφονται αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα...