Δήμος Χαλκηδόνος


 1. ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018

  Comment
  다운로드

  Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός

  για το αντικείμενο

  “ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ”

  Εκτιμώμενης αξίας 99.956,40€ με ΦΠΑ

  Συνημμένα αρχεία:

  까미 계산기 옴니 피크 다운로드 다운로드 다운로드