Δήμος Χαλκηδόνος


 1. ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018

  Comment

  Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός

  για το αντικείμενο

  “ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ”

  Εκτιμώμενης αξίας 99.956,40€ με ΦΠΑ

  Συνημμένα αρχεία:


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)