Δήμος Χαλκηδόνος


 1. Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

  Comment

  Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  Την πλήρωση μιάς (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δήμο Χαλκηδόνος, με σχέση έμμισθης
  εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

   

   

   

 2. Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού έως 28.02.2018

  Comment
  Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014, δημοσιεύουμε την κατάσταση Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκηδόνος για το μήνα Φεβρουάριο 2018 στην οποία περιγράφονται αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)