Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Χαλκηδόνος.

    Comment
    Την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Χαλκηδόνος. ΞΕΝΑΓΗΣΗ Στο πλαίσιο της φιλοξενίας στο Δήμο Χαλκηδόνος, αντιπροσωπεία δημάρχων της ΠΕΔ-ΚΜ, επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στο Μακεδονικό Τάφο, που βρίσκεται στη ΔΚ Αγίου Αθανασίου. Πρόκειται για ένα σπουδαίο μνημείο που χρονολογείται στο...
  2. Ανακοίνωση πλήρωσης θέσεων έκτακτου προσωπικού – Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2018

    Comment
    Συνημμένοι πίνακες που αφορούν στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων 01 다운로드. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σ0Χ 1-2018 (101) 64ΦΘΩΗ2-ΖΔΞ. 02 쿠킹마마 다운로드. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ Σ0Χ 1-2018 (101) 7ΔΖΣΩΗ2-2ΤΦ 03 adobe cc 무료. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ω4ΨΠΩΗ2-ΤΟΞ 04...