Δήμος Χαλκηδόνος


 1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

  Comment

  Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
  Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
  Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο
  (2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Χαλκηδόνος

 2. Ο Δήμος Χαλκηδόνος στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών με δράσεις για την υγεία και το περιβάλλον στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων διασυνοριακών προγραμμάτων INTERREG 2014-2020

  Comment
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δήμος Χαλκηδόνος προβαίνει σταδιακά και πιλοτικά σε μια σειρά ενεργειών με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών που είναι απαραίτητη κυρίως στους περιφερειακούς Δήμους, οι οποίοι στερούνται υποδομών, πόρων και παροχών έναντι των αστικών. Συγκεκριμένα, στοχεύει 1) στην αναβάθμιση των δομών υγείας του, 2) τον έλεγχο τοξικότητας των...
 3. Διακήρυξη του έργου “Κατασκευή θέσεων για τους κάδους απορριμάτων”

  Comment

  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
  διακηρύσσει
  την με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
  « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ’»
  Εκτιμώμενης αξίας 46.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

   


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)