5α) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΧΙΑΛΟΣ-1797-8 – επαναληπτικη_724ΟΩΗ2-ΧΛΡ