13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-εκποίησης θέση.βιτόμ -ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ_9ΙΑΨΩΗ2-9ΚΚ