Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Ο Δήμος Χαλκηδόνος βρίσκεται στους 4 πρώτους Δήμους της Ελλάδας με βαθμολογία 9,92/10 για το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας ανά κάτοικό του (197 ευρώ/κάτοικο)

    Comment
    Για πρώτη φορά, τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή ο Ελληνικός Δείκτης Αποτελεσματικότητας των Δήμων, όπου αξιολογούνται οι Δήμοι της χώρας, βάσει των επιδόσεών τους 워페이스 다운로드. Βασικός στόχος του Δείκτη είναι να απαντήσει κατά πόσο κάθε δήμος πέτυχε στην αποστολή του προς όφελος των δημοτών 하소연 다운로드. Επίσης,...
  2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2019- Προκήρυξη πρόσληψης 1 ΠΕ Φαρμακοποιού για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Χαλκηδόνος

    Comment
    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 02.02.2019-12.02.2019. Η υποβολή των αιτήσεων από τους υποψηφίους θα γίνεται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Φορέα στην ακόλουθη διεύθυνση: Κανάρη 20, Τ.Κ 사랑 범벅 다운로드. 10674 Αθήνα, τηλ.: 210-3625300, απευθύνοντάς την στο Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και...